Vodeni transfer tisak


Transfer dekor filmaFelge se prije nanosa lakiraju temeljnom bojom.

Poseban dekor film stavljamo u vodeni bazen na površinu te ga poprskamo aktivatorom.

Nosiva supstanca se spusti na dno bazena, a dekor ostaje na površini.

Felga se nakon toga uranja u bazen i film se u vodi lijepi za istu. Pritisak na felgu na cijeloj je površini vode jednak, pa stoga i film na svim mjestima jednako prijanja.

Nakon toga se felge, naravno, lakiraju bezbojnim lakom za zaštitu.